3 วิธีรับมือเบาหวาน ก่อนไปงานเลี้ยงสำหรับผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ผู้อายุในสังคมไทยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมาก ตามความจริงแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ เช่นเดียวกับคนปกติ แต่ควรเรียนรู้วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพี่อป้องกันไมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เรามี 3 วิธีเพื่อช่วยในการปฏิบัติตัวก่อนไปงานเลี้ยงมาแนะนำ

  1. เช็คให้พร้อมว่าเป็นงานเลี้ยงแบบไหน
   1.1 งานเลี้ยงรับรอง(ค๊อกเทล) มักเริ่มเวลา 18.00 -20.00 น ส่วนใหญ่เป็นอาหารไม่หนัก สามารถเดินเลือกกินอาหารเองได้ แต่ถ้าเป็นเวลาช้ากว่าอาหารเย็นที่เคยกินควรจะกินอาหารว่างไปก่อน เพื่อป้องกันน้ำตาลในเลือดต่ำ
   1.2 งานเลี้ยงบุฟเฟ่ท์ งานเลี้ยงลักษณะนี้จะมีโอกาสเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเองได้ตามสะดวก ถ้าสามารถควบคุมปริมาณอาหารในการกินได้ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดที่จะเพิ่มสูงขึ้น
   1.3 งานเลี้ยงโต๊ะจีน อาหารในงานเลี้ยงโต๊ะจีนมักมีอาหารชนิดที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมากกว่าสองประเภทแรกที่กล่าวมา เนื่องจากอาหารงานเลี้ยงบุฟเฟ่ท์มักมีส่วนผสมของเกลือและพลังงานสูง ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานควรกลีกเลี่ยงการไปงานเลี้ยงประเภทนี้ แต่ถ้าจำป็นต้องไปร่วมงานควรจำกัดปริมาณอาหารที่กิน
  2. วางแผนการกินล่วงหน้า
   ในวันที่ผู้สูงอายุได้รับเชิญไปงานเลี้ยง วันนั้นผู้สูงอายุควรลดปริมาณไขมันในมื้ออื่นๆ ลง และเลือกกินอาหารมื้อนั้นในงานเลี้ยงวันนั้นทดแทน
  3.  ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง

ถ้างานเลี้ยงนั้นเลยเวลามื้ออาหารปกติที่ต้องกินในวันนั้นไปมาก ควรหาของว่างกินรองท้อง และสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งต้องให้อินซูลินเป็นประจำ แล้วเวลาของงานเลี้ยงเลยมาประมาณ 1 ชั่วโมงให้เลือกกินอาหารหมวดข้าวหรือผลไม้ชนิดไม่หวานจัดหนึ่งส่วนก่อนไปงานเลี้ยง เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ทางที่ดีเพื่อสุขภาพ อย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเพิ่มสัดส่วนโปรตีนและผัก แล้วลดจำนวนคาร์โบไฮเดรตลงกว่าเดิมที่เรียกว่าเป็นสูตรเคร่งครัดหรือ อาหารสูตร 2 ของชีวจิตนั่นเอง
: ที่มานิตยสาร ชีวจิต ฉบับ1 ม.ค. 2550 เรื่องโดย ศรีสุภา