นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Sales office)
599/22 ซ.27/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900

โทรศัพท์: 02-062-9993 (อัตโนมัติ)
โทรสาร: 02-1921777

บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด  (Head office)
440/4-6 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02-062-9993 (อัตโนมัติ)
     โทรสาร: 02-1921777

บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Warehouse)
85/22 หมู่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 02-062-9993 (อัตโนมัติ)
     โทรสาร: 02-1921777